FAQ

Vanliga frågor och svar

Du ansöker till gymnasiet via Gymnasieantagningen Storstockholm:
www.gyantagningen.se

Hemsidan öppnade för ansökningar den 16 januari 2019.
Den stänger för ansökningar kl 24.00 den 18 februari 2019.

På varje skola arbetar en en studie- och yrkesvägledare, en SYV.

Den personen kan berätta både om vilka olika gymnasieprogram som finns och hur arbetsmarknaden ser ut för olika yrken.

Ja! Skolorna vill att du som går i 9:an ska komma dit för att lära känna skolan bättre.

Därför har skolorna Öppet hus eller t.ex. temadagar som är öppna för att du ska kunna komma dit. Många skolor kan erbjuda prova-på-dagar, då du får komma till skolan en helt vanlig skoldag och följa med under lektioner. Det är verkligen en bra chans att se hur en skola fungerar och om den passar dig.
Om du vill prova-på – kontakta skolan direkt via deras hemsida. Gå till sidan med länkar till alla gymnasieskolors hemsidor »

Se datum för Öppet hus och temadagar under våren 2019 »

Alla ansökningar görs på www.gyantagningen.se

18 februari Hemsidan stänger för ansökningar kl 24.00

11 april Hemsidan öppnar med antagningsresultat på eftermiddagen

17 april Hemsidan öppnas för omval

15 maj Sista dag för omval. Hemsidan stängs kl. 24.00

12 juni Sista dag för slutbetyg för åk 9-elever

14 juni Slutbetyg synliga för sökande på webben under eftermiddagen

19 juni Sista dag för sommarskolebetyg för slutantagning

1 juli Resultat av slutlig antangning visas på sökandens sida

17 juli Sista svarsdag för sökande, webbsvar stängs

19 juli Sista dagen för sommarskolebetyg inför reservantagning 1

31 juli Antagningsresultat för Reservantagning 1 publiceras och webbsvar öppnas

2 augusti Sista svarsdag för sökande efter Reservantagning 1

9 augusti Antagningsresultat för Reservantagning 2 publiceras och webbsvar öppnas

12 augusti Sista svarsdag för sökande efter Reservantagning 2

13 augusti Reservantagningen lämnas senast den 13 augusti till gymnasieskolorna