Behörighet

Behörighet

För dig som inte har behörighet att söka till nationellt gymnasieprogram. Bilservice, bilrekord, verktygsteknik och ger dig ett gymnasieintyg med ...
Add to Wishlist
Free
För dig som inte har behörighet att söka till nationellt gymnasieprogram. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom butik, försäljning och ...
Add to Wishlist
Free
För dig som inte har behörighet att söka till nationellt gymnasieprogram. Bilservice, bilrekord, verktygsteknik och ger dig ett gymnasieintyg med ...
Add to Wishlist
Free
För dig som ännu inte har behörighet att söka till nationellt gymnasieprogram. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom vård, hälsa och me...
Add to Wishlist
Free
Vill söka till ett program men har inte behörighet? Programinriktat val finns för dig som behöver godkända betyg för att sedan gå ett yrkesprogram...
Add to Wishlist
Free