Skolor

Gymnasieskolor i Södertälje

Skolan ligger på Nibble Gård i Ytterjärna och följer det nationella Naturbruksprogrammet med inriktning Lantbruk och har en waldorfpedagogisk profil. Gården, som har funnits sedan 1400-talet, är belägen mitt i ett vackert kulturlandskap. Läget och gårdsmiljön skapar unika möjligheter i undervisningen.
Max 16 elever per årskurs tas in, och skolans litenhet är också dess styrka. Litenheten möjliggör för oss att driva ett verkligt personligt gymnasium, där vi har möjlighet att bemöta varje elevs individuella behov och intressen.
Utbildningen har en profil med ekologisk odling och djurhållning samt hållbar skogsskötsel. På skolan får eleven lära sig att se helheten och fördelarna med ett ekologiskt hållbart lantbruk.

Waldorfpedagogiken syftar till att utveckla hela människan - tanke, känsla och vilja - och undervisningen ska ge näring till personligheten som helhet och inte reduceras enbart till inlärning. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt för att skapa en kreativ och dynamisk inlärningssituation.

På Morabergs studiecentrum studerar elever för att få behörighet till yrkesprogram, högskoleförberedande gymnasieprogram, annan utbildning eller för att gå vidare till arbetsmarknaden.
Här arbetar personal med spetskompetens för elever som saknar något eller några ämnen för att vara behöriga till gymnasiet.
Undervisningen är individbaserad vilket innebär att alla elever har en egen studie- och utvecklingsplan utifrån just sina förutsättningar och förkunskaper.
Vi arbetar även nära näringslivet då många elever ska kombinera studier med yrkespraktik.

Här finns en inspirerande miljö som andas teknik, där erfarna och entusiastiska lärare håller i undervisningen. På skolan jobbar man med och för varandra i en miljö där alla är intresserade av teknik. Trovärdighet, respekt och engagemang är våra tre ledord som skapar en alldeles speciell skola.

Undervisningen sker i en verklighetsnära miljö tack vare kopplingen till Scania, AstraZeneca och Telge. Det innebär att du redan under gymnasieåren får praktisk yrkeserfarenhet och kunskap om hur det går till ute på en arbetsplats. Studietakten är högre än i en vanlig gymnasieskola. Det innebär att du satsar mer, men du får också mer tillbaka. Du har möjlighet att få en extra studiebonus från företagen på 1000 kronor per månad, betald sommarpraktik och sex månaders anställning efter gymnasiet om du får godkända betyg.

När du sedan tar studenten har du en gedigen teknikutbildning med både yrkeskompetens och högskolebehörighet.

NTI Gymnasiet i Södertälje är ingen fabrik. Här satsar man på en lugn och intim miljö där alla känner varandra och där det finns utrymme för flexibilitet utifrån elevens behov.

Ett självklart val för den IT-intresserade och personalgruppen har en unik och bredprogrammeringskompetens. Vill du programmera spel, lära dig nätverks- och hårdvaruprogrammering eller förbereda dig för högskolans ingenjörsprogram? Då är detta skolan för dig! Här har du dessutom möjlighet att göra utlandspraktik, exempelvis i England och Portugal.

Praktiska Gymnasiet Södertälje erbjuder en modern yrkesskola där utbildning och hållbar utveckling går hand i hand. Här sätts eleven i fokus och skapar individuella förutsättningar för att eleven ska nå dit den vill. Många erfarna lärare som har varit yrkesverksamma länge och som har en stor kunskapsbank som de längtar efter att dela med sig av.

Praktiska Gymnasiet Södertälje har APL-platser som ger yrkeskänslan i händerna. På APL-platserna utbildas eleverna av duktiga handledare med mångårig kompetens inom yrket. Allt eftersom tiden går finns det stora möjligheter att eleven blir till en anställd.

S:ta Ragnhildgymnasiet är den lilla skolan där man jobbar med att alla skall känna alla och att alla är välkomna och respekterade oavsett allt. När eleverna börjar har de många ”lära känna varandra”-övningar. Det finns en fadderverksamhet där de gamla eleverna tar hand om de nya.

Hos oss blir man utmanad att lära sig mer. På detta sätt får just eleven den bästa chansen att samla på sig så mycket kunskaper som möjligt under gymnasieåren. Allt för att vara förberedd inför vidare studier och det som kommer efter gymnasieåren.

Skolan jobbar efter att ha ett prov i veckan. På så sätt klumpas inte alla prov ihop utan sprids över de olika perioderna och elever och lärare vet tydligt vad ligger i schemat och kan planera sin tid på bästa sätt.

Hos oss får du en riktigt bra utbildning som leder direkt till yrkeslivet eller till vidare studier.
Vi skapar en helhet i utbildningen genom samarbeten mellan ämnena i projekt kopplade till yrket. Du kan även kombinera dina studier hos oss med din elitidrott inom ramen för Nationell idrottsutbildning, NIU.
Vi erbjuder alltid de kurser som behövs för allmän behörighet till högskolestudier, vilket innebär att du kan fortsätta att studera, t ex på yrkeshögskola, direkt efter gymnasiet.

Det entreprenöriella lärandet är i fokus på Torekällgymnasiet. Det innebär att de olika ämnena samarbetar kring olika teman för att skapa en helhet i din utbildning och övar dig på viktiga förmågor som att ta initiativ och ansvar, omsätta idéer till handling, fatta beslut, kommunicera och arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Vi arbetar med riktiga uppdrag i samarbeten mellan programmen. Då det är möjligt samarbetar vi med aktörer utanför skolan för att få en tydlig verklighetsanknytning. Det vi gör kan vara till nytta, i och utanför skolan!

Är du studiemotiverad och vill ha många möjligheter öppna inför framtiden? Vill du få chansen till kontakter med andra länder? Har du tänkt plugga vidare efter gymnasiet? Då är Täljegymnasiet något för dig! Man erbjuder utbildning med hög kvalitet.

Täljegymnasiet är en modern skola som arbetar med framtidens förmågor utifrån två perspektiv informations- och kommunikationsteknik i lärandet, språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning och projektbaserat lärande.

De förmågor som kommer att göra skillnad i framtiden är; samarbete, kunna lösa problem, vara skicklig i kommunikation, använda IKT i lärandet, sammanställa kunskap och ta egna intiativ. Du tränar dem på Täljegymnasiet.

Hos oss kan du studera flera olika språk, exempelvis arabiska, franska, spanska, tyska, samt avancerade kurser i engelska.

Vi har kontakt med flera olika universitet och högskolor.

Vackstanäsgymnasiet är ett fristående gymnasium med riksintag. Skolan är religiöst och politiskt obunden och delar inte ut vinst. Skolan får ersättning av kommunerna för de elever man tar hand om och alla pengar går direkt in i verksamheten. Skolan har funnits i över 100 år, men gymnasium har man varit sedan 1993. Alla våra fast anställda lärare har pedagogisk högskoleexamen.

Det finns ett 2 km långt elljusspår samt en modern idrottshall med gym och avancerad styrketräningsutrustning. Alla skolans lokaler är öppna till klockan 22.00 på vardagarna, så att elever kan stanna kvar och arbeta med symaskiner, datorer, gymmet m.m. Här finns också möjligheter att fiska, paddla kanot eller ströva i naturen.

Helhet och sammanhang är viktigt för oss. Därför arbetar man med långa sammanhängande arbetspass, där kurserna vävs ihop till en större helhet. Skolan arbetar ut mot närområdet och ordnar arrangemang för idrottsföreningar, skolklasser och företag. Textileleverna ordnar modevisningar i bland annat Södertälje och Stockholm. Att utföra saker på riktigt ger en större kunskap och erfarenhet.

Observera att Wendela Hebbegymnasiet inte tar in några elever ht 20. Wendela Hebbegymnasiet är för dig som gillar media, musik, bild och form, foto och film, dans, teater, design, teknik, spel och animation.
Där får du möjlighet att skaffa behörighet till vidare studier samtidigt som du utvecklar ditt specialintresse.
Wendela Hebbegymnasiet är en förhållandevis liten skola med cirka 400 elever.
Inom karaktärsämnena samarbetar man med både etablerade och oetablerade verksamheter och institutioner som t.ex. högskolor, teatrar, tidningar, radio, TV, muséer och gallerier.
Lärarna i karaktärsämnena är pedagoger, men även praktiskt yrkesverksamma inom sina områden, som till exempel journalister, fotografer, musiker, bildkonstnärer, formgivare, designers, arkitekter, regissörer, dramatiker och manusförfattare. Även gästföreläsare anlitas inom karaktärsämnena och aktuella samhällsdebattörer och föredragshållare för hela skolan. Varje klass har en mentor som särskilt månar om eleven, träffas regelbundet, genomför utvecklingssamtal samt fungerar som bollplank i stort och smått.

Örjanskolan är en waldorfskola i Järna med förskoleklass, grundskola och gymnasium. Skolan ligger 5 mil söder om Stockholm, nära havet med sörmländska åkrar och betande biodynamiska får vid knuten.

På Örjanskolan lär man för livet. Här är fantasi och upptäckarglädje minst lika viktigt som teoretisk kunskap. Det handlar om att väcka ett intresse och en nyfikenhet hos eleverna till att vilja utforska och lära sig mer.

Skolans kanske viktigaste roll är att ge eleverna självförtroende inför livet, självförtroende att våga misslyckas, våga ifrågasätta, tänka själva, tänka kring – tänka nytt. På Örjanskolan vågar man ta sina elever på allvar.