Lokal idrottsutbildning – Simning • Volleyboll

Södertälje Lokal idrottsutbildning – Simning • Volleyboll

Täljegymnasiet

Hos oss finns en lokal idrottsutbildning, LIU. Det innebär att eleven som individuellt val läser två kurser, idrott och hälsa specialisering 1 och 2. De idrotter som man kan välja på är volleyboll och simning.

Målet med dessa kurser är precis som för de som söker nationell idrottsutbildning, att kunna kombinera satsningar på idrott och studier samtidigt.

Träningar kommer att ske på måndag och onsdag morgon med tränare från Södertelge VBK och Södertälje simsällskap.

Kontakt
Frågor om LIU? Maila Gustav Johansson på Täljegymnasiet: gustav.johansson@sodertalje.se

Specifika frågor kring träning inom simning? Kontakta Andreas Jonerholm, Södertälje Simsällskap: andreas@sss.se

Specifika frågor kring träning inom volleyboll? Kontakta Per Mjörnheim, Södertälje VBK:
per.mjornheim@gmail.com

No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist