Restaurang- och livsmedelsprogrammet – Kock • Bagare • Konditor

Södertälje Restaurang- och livsmedelsprogrammet – Kock Bagare Konditor

Vackstanäsgymnasiet

Vill du bli kock, bagare eller konditor?
Då är det här din utbildning! Det är en lärlingsutbildning, vilket innebär att halva din studietid är förlagd till olika restauranger eller bagerier.

Det var på förfrågan från restaurang-, bageri- och konditoribranschen i närområdet startade vi lärlingsutbildning inom gymnasieskolans restaurangprogram. Branschföretagen tog på sig att ta emot elever på sina arbetsplatser om vi ordnade med skolorganisationen.
Vi är alltid noga med att bara anlita de bästa arbetsplatserna och har ett nära samarbete med alla handledare. Tillsammans med dem garanterar vi att du, som är beredd att kavla upp ärmarna och lära dig att arbeta i den höga takt som branschen kräver, får jobb direkt efter utbildningen.

APL
En elev som går gymnasial lärlingsutbildning ska vara mer än hälften av sin utbildningstid ute på olika arbetsplatser. Men ute på arbetsplatsen är det skola för eleven och lärandet står i fokus, det rör sig alltså inte om praktik i vanlig bemärkelse utan så kallat ArbetsPlatsförlagt Lärande, APL. Det finns en bestämd person som är handledare och ansvarig för elevens utbildning på arbetsplatsen.
Idag är det ca 55 olika restauranger och bagerier/konditorier som tar emot elever från oss.

Samverkan
Vi på Vackstanäsgymnasiet har det övergripande ansvaret för utbildningen och ska se till att samverkan mellan skolan och arbetsplats fungerar så att målen för utbildningen uppnås.

No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist