Samhällsvetenskapsprogrammet – Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet – Beteendevetenskap

Är du intresserad av vad som händer i världen och varför? Vill du ha värdefulla språkkunskaper för framtiden? Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred utbildning för vidare studier på universitet och högskola – både i Sverige och i andra länder. Efter examen är du förberedd för högskolestudier inom framförallt samhällsvetenskapliga ämnen.

Samhällsvetenskapliga studier förenar olika ämnen som ger dig en djupare kunskap om händelser och företeelser som formar samhället. Det handlar bland annat om aktuella samhällsfrågor, filosofiska resonemang, olika trosuppfattningar och livsåskådningar.

Du ska efter utbildningen ha utvecklat ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Ett viktigt mål är att du har fått kunskaper om kommunikation och hur åsikter och värderingar uppkommer. Vi gör bland annat studiebesök vid en rättegång och har uppsatsskrivande med ventileringsseminarium för att öva reflektion och argumentation. Du kan välja att läsa ditt första år på engelska.

Inriktning – Beteendevetenskap
Inriktningen beteendevetenskap har som huvudämnen ledarskap- och organisation, kommunikation, psykologi, samhällskunskap och sociologi.

Efter examen kan du exempelvis läsa vidare till beteendevetare, socionom, lärare, polis, informatör eller journalist.

Efter gymnasiet
Du kan läsa vidare till exempelvis jurist, lärare, polis, socionom, psykolog, informatör eller journalist.

No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist